Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

 

Nazwa skróconaPełna nazwa
   
BFN Wydział Budżetu i Finansów
POL
Wydział Opłat Lokalnych
   
   
IE Wydział Inwestycji i Eksploatacji
OS Wydział Ochrony Środowiska
GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
   
SL Wydział Spraw Lokalowych
   
ZKIN Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych