W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.


ul. Przemysłowa 15
26-900 Kozienice


tel.: 48 614 24 03
strona internetowa:  
http://www.kgkkozienice.pl


email: biuro@kgkkozienice.pl


NIP: 812-18-78-705
REGON: 141511694

Zakres działalności

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki, przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD: 41.10.Z);
 2. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD: 41.20.Z);
 3. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD: 42.11.Z);
 4. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD: 42.12.Z);
 5. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD: 42.13.Z);
 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD: 42.21.Z);
 7. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD: 42.22.Z);
 8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD: 42.91.Z);
 9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 42.99.Z);
 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD: 43.11.Z);
 11. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD: 43.12.Z);
 12. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD: 43.13.Z);
 13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD: 43.22.Z);
 14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD: 43.29.Z);
 15. Tynkowanie (PKD: 43.31.Z);
 16. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD: 43.32.Z);
 17. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD: 43.33.Z);
 18. Malowanie i szklenie (PKD: 43.34.Z);
 19. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD: 43.39.Z);
 20. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD: 43.91.Z);
 21. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 43.99.Z);
 22. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD: 43.21.Z);
 23. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.19.Z);
 24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD: 33.20.Z);
 25. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z);
 26. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD: 77.11.Z);
 27. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD: 77.12.Z);
 28. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD: 77.32.Z);
 29. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 77.39.Z);
 30. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD: 45.20.Z);
 31. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD: 74.10.Z);
 32. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B);
 33. Działalność w zakresie architektury (PKD: 71.11.Z);
 34. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z);
 35. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD: 68.32.Z);
 36. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD: 68.31.Z);
 37. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD: 68.20.Z);
 38. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD: 68.10.Z);
 39. Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD: 96.03.Z);
 40. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD: 81.30.Z);
 41. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 96.09.Z);
 42. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD: 81.10.Z);
 43. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD: 81.21.Z);
 44. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD: 81.22.Z);
 45. Pozostałe sprzątanie (PKD: 81.29.Z);
 46. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z);
 47. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD: 36.00.Z);
 48. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD: 37.00.Z);
 49. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.11.Z);
 50. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.12.Z);
 51. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD: 38.21.Z);
 52. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD: 38.22.Z);
 53. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD: 38.32.Z);
 54. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD: 39.00.Z);
 55. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD: 23.61.Z);
 56. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (PKD: 23.69.Z);
 57. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD: 23.70.Z);
 58. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD: 82.91.Z);
 59. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD: 08.12.Z);
 60. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD: 35.30.Z);
 61. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD: 46.73.Z);
 62. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu (PKD: 19.10.Z);
 63. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z);
 64. Transport drogowy towarów (PKD: 49.41.Z);
 65. Transport rurociągowy pozostałych towarów  (PKD: 49.50.B);
 66. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD: 52.10.B);
 67. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD: 52.21.Z);
 68. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 52.29.C);
 69. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD: 49.39.Z);
 70. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD: 52.22.B);
 71. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD: 46.77.Z);
 72. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD: 96.09.Z).
 73. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD: 49.31.Z)

Powiadom znajomego